[期刊论文]


Słowo wstępne

作   者:
Michał Kleiber;

出版年:2021

D  O  I:暂无

页    码:3 - 3
出版社:Bogucki Wydawnictwo Naukowe


摘   要:

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych,zapobieganie zagrożeniom katastrofami naturalnymioraz łagodzenie skutków zmian klimatycznych nabierającoraz większego znaczenia w kontekście zmieniającegosię środowiska naturalnego. Zachowanie różnorodnościbiologicznej i geologicznej, a także prowadzenie badańnaukowych, pomagających zrozumieć złożone procesyzachodzące na powierzchni Ziemi, od dawna należą dotematów, które są przedmiotem współpracy międzynarodowejna forum UNESCO i znajdują odzwierciedleniew różnych programach Organizacji.关键字:

暂无


全文
所属期刊
Landform Analysis
ISSN: 1429-799X
来自:Bogucki Wydawnictwo Naukowe